fbpx
KRAUNASI...

VI’ grožio namai

Esame įsitikinę, kad pagrindiniai sėkmės komponentai siekiant profesionalumo yra: tikslingos teorinės žinios, naujausių tendencijų ir technikos įsisavinimas, mokėjimas jas taikyti bei gebėjimas improvizuoti, kasdienė praktika su trupučiu eksperimentų. Todėl mūsų mokymo programos sudarytos derinant išvardintus principus ir ilgametę dėstytojų darbo patirtį bei atsižvelgiant į LR Švietimo Ministerijos formalių ir neformalių mokymų programas. Tau reikia mūsų, o mums reikia Tavęs – mokytis kurti ir tobulėti norinčios asmenybės.

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa orientuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Neformali programa parengta asmenims turintiems pradinį išsilavinimą.Formali programa parengta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, Tiems, kurie turi aukštesnį išsilavinimą, mokymosi programa leis persikvalifikuoti ar patobulinti jau turimą kvalifikaciją. Mokymo programa nukreipta į profesinių žinių ir įgūdžių formavimą, kryptingą pasirinktos profesijos veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas. Programa skirta rengti plataus profilio kirpėjus, žinančius apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklas, įrengimus ir eksploataciją, darbo įrankius, darbo ir priešgaisrinę saugą ir gebančius atlikti įvairius kirpimus ir šukavimus moterims, vyrams ir vaikams.

Teoriniame mokyme pagrindinis dėmesys skiriamas padėti išmokti kirpėjo darbo technologijos, sanitarijos ir higienos, darbų saugos, aptarnavimo kultūros reikalavimų.
Profesinius darbo įgūdžius besimokantieji įgyja Mokymo centre įrengtoje modernioje ir patogioje kirpyklos salėje praktiniam mokymui. Praktiniuose užsiėmimuose būsimi kirpėjai ne tik įgis praktinių įgūdžių, atliekant įvairius kirpimus bei sušukavimus, bet ir išmoks bendravimo meno su klientais. Įgiję plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją, asmenys galės dirbti kirpyklose, grožio salonuose arba organizuoti savo verslą. Praktinio mokymosi metu mokiniams suteikiami visi darbo įrankiai, įranga ir kosmetika. Darbo metodai ir praktiniai užsiėmimai orientuoti į nuoširdų, atsakingą ir sąžiningą darbą.Gebėjimas rasti kalbą su kiekvienu čia atėjusiu mokiniu ir sukaupta vertinga mokymuisi skirta literatūra,vaizdo medžiaga, leidžia kiekvienam, baigiančiam šiuos kursus, žengti pirmą, bet tvirtą žingsnį pasirinkusiam kirpėjo profesiją

Asmeniui, baigus formalią modulinę mokymo programą ir teigiamai išlaikius kvalifikacinį egzaminą, kuris susideda iš teorinių ir praktinių žinių patikrinimo, suteikiama moterų, vyrų, vaikų kirpėjo kvalifikaciją ir išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Profesinio mokymo diplomas.
Asmeniui, baigus neformalią mokymosi programą ir teigiamai išlaikius vertinimo egzaminą, kuris susideda iš teorinių ir praktinių žinių patikrinimo, suteikiama vyrų, moterų ir vaikų kirpėjo kompetenciją patvirtinantis Profesinio mokymo pažymėjimas.