KRAUNASI...

Plataus profilio kirpėjo kursai

Esame įsitikinę, kad pagrindiniai sėkmės komponentai siekiant profesionalumo yra: tikslingos teorinės žinios, naujausių tendencijų ir technikos įsisavinimas, mokėjimas jas taikyti bei gebėjimas improvizuoti, kasdienė praktika su trupučiu eksperimentų. Todėl mūsų mokymo programos sudarytos derinant išvardintus principus ir ilgametę dėstytojų darbo patirtį bei atsižvelgiant į LR Švietimo Ministerijos formalių ir neformalių mokymų programas. Tau reikia mūsų, o mums reikia Tavęs – mokytis kurti ir tobulėti norinčios asmenybės.

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa orentuota į šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Neformali programa parengta asmenims turintiems pradinį išsilavinimą.Formali programa parengta asmenims, turintirms vidurinį išsilavinimą, Tiems, kurie turi aukštesnį išsilavinimą, mokymosi programa leis persikvalifikuoti ar patobulinti jau turimą kvalifikaciją. Mokymo programa nukreipta į profesinių žinių ir įgudžių formavimą, kriptyngą pasirinktos profesijos veiklos vystymą, laisvos, sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymą. Teorinis mokymas integruojams su praktiniu, todėl laiduojamas mokymo vientisumas. Programa skirta rengti plataus profilio kirpėjus, žinančius apie kirpėjo profesiją, kirpimų ir šukuosenų meno vystymosi raidą, kirpyklas, įrengimus ir eksploataciją, darbo įrankius, darbo ir priešgaisrinę saugą ir gebančius atlikti įvairius kirpimus ir šukavimus moterims, vyrams ir vaikams.
Teoriniame mokyme pagrindinis dėmesys skiriamas padėti išmokti kirpėjo darbo technologijos, sanitarijos ir higienos, darbų saugos, aptarnavimo kultūros reikalavimų, piešimo pagrindų bei specialybės užsienio kalbos, o taip pat supažindinama su ekonomikos pagrindais, darbo su verslo liūdijimais ar individualios veiklos ypatumais, ir darbo su elektroniniais kasos aparatais pagrindų.
Profesinius darbo įgūdžius besimokantieji įgyja Mokymo centre įrengtoje modernioje ir patogioje kirpyklos salėje praktiniam mokymui. Praktiniuose užsiėmimuose būsimi kirpėjai ne tik įgis praktinių įgūdžių, atliekant įvairius kirpimus bei sušukavimus, bet ir išmoks bendravimo meno su klientais. Įgiję plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją, asmenys galės dirbti kirpyklose, grožio salonuose arba organizuoti savo verslą. Praktinio mokymosi metu mokiniams suteikiami visi darbo įrankiai, įranga ir kosmetika. Darbo metodai ir praktiniai užsiėmimai orentuoti į nuoširdų, atsakingą ir sąžiningą darbą.,Gebėjimas rasti kalbą su kiekvienu čia atėjusiu mokiniu ir sukaupta vertinga mokymuisi skirta literatūra,vaizdo medžiaga, leidžia kiekvienam, baigiančiam šiuos kursus, žengti pirmą, bet tvirtą žingsnį pasirinkusiam kirpėjo profesiją

Asmeniui, baigus formalią mokymo programą ir teigiamai išlaikius kvalifikacinį egzaminą, kuris susideda iš teorinių ir praktinių žinių patikrinimo, suteikiama moterų, vyrų, vaikų kirpėjo kvalifikaciją ir išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Profesinio mokymo diplomas.
Asmeniui, baigus neformalią mokymosi prgramą ir teigiamai išlaikius vertinimo egzaminą, kuris susideda iš teorinių ir praktinių žinių patikrinimo, suteikiama vyrų, moterų ir vaikų kirpėjo kopetenciją patvirtinantis Profesinio mokymo pažymėjimas.